REJESTRACJA
SOPOT:
Małgorzata Głowacka
tel. 609 990 899
GDYNIA-ORŁOWO:
Magdalena Mądra
tel. 502 034 653
CZYM JEST, A CZYM NIE JEST PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA?Psychoterapia psychoanalityczna jest procesem specjalistycznej pomocy, podczas którego następuje zmiana świadomych i nieuświadamianych sposobów spostrzegania siebie, świata i innych ludzi. Opiera się na założeniu, że człowiek doświadcza impulsów, wyobrażeń i myśli, których nie jest świadomy. Nieświadomość sprawia, że dokonujemy czasem wyborów, których sami nie rozumiemy. Może to prowadzić do trudności w życiu osobistym czy zawodowym, kłopotów  w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi, przykrych stanów emocjonalnych, czy zaburzeń psychicznych. Zakłada się, że terapia psychoanalityczna poprzez pogłębianie świadomości przynosi ulgę w cierpieniu psychicznym.

Psychoterapia psychoanalityczna podkreśla indywidualne podejście do pacjenta, którego specyfiką jest precyzyjne ujmowanie emocjonalnego funkcjonowania pacjenta w określonym związku terapeutycznym oraz opisywanie poprzez interpretację jego świata wewnętrznego. Ten rodzaj terapii polega na tworzeniu w ramach sesji terapeutycznych relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem w celu przepracowania (często poprzez odtwarzanie)  znaczących relacji z przeszłości pacjenta.  Metodą leczenia jest dialog między pacjentem a psychoterapeutą, który umożliwia zrozumienie i przepracowanie  wzorców odtwarzanych w relacjach z innymi, dzięki czemu jest możliwa zmiana i rozwój. Dialog ten wymaga aktywnego uczestnictwa obu stron.

Psychoterapia psychoanalityczna  nie jest poradnictwem, dawaniem gotowych recept, nie służy wychowywaniu czy ocenianiu pacjenta. Jako specjalistyczny proces leczniczy nie polega  również na zaprzyjaźnianiu się pacjenta z terapeutą, a prywatne kontakty między nimi są niezgodne z zasadami etycznymi.