REJESTRACJA
SOPOT:
Małgorzata Głowacka
tel. 609 990 899
GDYNIA-ORŁOWO:
Magdalena Mądra
tel. 502 034 653

Jesteśmy psychoterapeutkami z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym,  zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. W pracy kierujemy się zasadami i standardami wyznaczonymi przez Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego członkiem jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Swoją pracę poddajemy regularnej superwizji.

MAGDALENA MĄDRA

Magdalena Mądra

Superwizor, psychoterapeuta szkoleniowy, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Członek Komisji Kwalifikacyjnej PTPP. 

Uzyskała dyplom ukończenia szkolenia klinicznego i teoretycznego w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej - Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Program tego szkolenia jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, przygotowany w oparciu o standardy European Federation for Psychoanalitic Psychotherapy (EFPP) .

Wcześniej kształciła się w warszawskim Laboratorium Psychoedukacji. Uzyskała tam dyplom ukończenia trzyletniego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.

Prywatną praktykę prowadzi od 2000 roku.

Wcześniej zdobywała psychoterapeutyczne doświadczenie zawodowe w placówkach sektora publicznego (m.in. dom samotnej matki, ośrodek pomocy społecznej), zespole ośrodka prywatnego.

Na Międzynarodowej Konferencji Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie w 2011 roku miała wystąpienie pt. "Lęk przed separacją jako obrona przed budowaniem własnej tożsamości". Trudności związane z budowaniem własnej tożsamości należą do jej ważnych zainteresowań klinicznych.
Prowadzi psychoterapię indywidualną z dorosłymi i młodzieżą, terapię par oraz superwizje indywidualne.

Kontakt