REJESTRACJA
SOPOT:
Małgorzata Głowacka
tel. 609 990 899
GDYNIA-ORŁOWO:
Magdalena Mądra
tel. 502 034 653

Jesteśmy psychoterapeutkami z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym,  zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. W pracy kierujemy się zasadami i standardami wyznaczonymi przez Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego członkiem jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Swoją pracę poddajemy regularnej superwizji.

MAŁGORZATA GŁOWACKA

Certyfikowana psychoterapeutka, superwizor i psychoterapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, psycholog , arte terapeuta (dyplom duńskiego Instytutu Terapii przez Sztukę).

Więcej

Małgorzata Głowacka

MAGDALENA MĄDRA

Superwizor, psychoterapeuta szkoleniowy, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Członek Komisji Kwalifikacyjnej PTPP. 

Uzyskała dyplom ukończenia szkolenia klinicznego i teoretycznego w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej - Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Program tego szkolenia jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, przygotowany w oparciu o standardy European Federation for Psychoanalitic Psychotherapy (EFPP) .

Więcej

Magdalena Mądra