REJESTRACJA
SOPOT:
Małgorzata Głowacka
tel. 609 990 899
GDYNIA-ORŁOWO:
Magdalena Mądra
tel. 502 034 653
KONTAKT:
Małgorzata Głowacka
Małgorzata Głowacka
tel. 609 990 899
ul. Żeromskiego 15
81-826 Sopot
Magdalena Mądra
Magdalena Mądra
tel. 502 034 653
al. Zwycięstwa 246-248 kl.B m.5
Gdynia Orłowo