REJESTRACJA
SOPOT:
Małgorzata Głowacka
tel. 609 990 899
GDYNIA-ORŁOWO:
Magdalena Mądra
tel. 502 034 653

 

Jesteśmy zespołem certyfikowanych psychoterapeutek z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, zrzeszonych w

Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

 

Prowadzimy konsultacje psychologiczne,  psychoterapię indywidualną oraz terapię par. Naszą  profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną  kierujemy do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

 

Pracujemy m.in. z osobami, które znajdują się kryzysie życiowym, doświadczają problemów w relacjach z innymi, cierpią z powodu depresji, stanów lękowych, dolegliwości psychosomatycznych, a także z osobami zaburzeniami osobowości, psychotycznymi oraz z zaburzeniami jedzenia.

Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą leczenia opartą o dialog między terapeutą i pacjentem. Jest procesem specjalistycznej pomocy, podczas którego następuje zmiana świadomych i nieuświadamianych sposobów spostrzegania siebie, świata i innych ludzi. Zakłada się, że terapia psychoanalityczna poprzez pogłębianie świadomości przynosi ulgę w cierpieniu psychicznym, umożliwia rozwój osobisty, zwiększa to zdolność do nawiązywania długotrwałych i głębszych relacji z innymi ludźmi oraz do twórczego wykorzystywania własnych możliwości.